top of page

NADA Øre Akupunktur

National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende ikke-kommersiell organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen og blir mange steder benyttet som et supplement til annen grunnterapi. 

NADA har kombinert den vestlige - og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av rus- og psykiatripasienter. NADA akupunkturprogram er et forenklet standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier.

NADA øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øret- som settes med engangsnåler. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Studiene har vist at NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve rehabiliteringsprosessen. NADA er et godt supplement når en arbeider med kriser, seksuelle overgrep og andre psykiske belastninger og hjelper til med å balansere stress og ubalanser i kroppen. 

Kortisol er det hormonet som skaper mest ubalanse i kroppen. Har man overskudd av det over tid, blir man deprimert og får oksygenmangel. Konkret reduserer behandlingen kortisol. Store studier er gjort på dette blant annet på hjelpearbeidere under tsunamiulykken, etter Katharina orkanen og etter 9/11. Depresjon og angst og posttraumatiske stresslidelser blir mindre. Behandlingen er et supplement og ikke hovedterapi. NADA akupunktur er et godt og verdifullt supplement til det offentlige om bruker(pasient) er i en forberedelse til behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern til behandling.

WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en lang liste over tilstander og lidelser som egner seg godt for å behandles med akupunkter. NADA Øre akupunkturen har vist seg å være til god hjelp for

Fysiske symptom som

- Skjelvinger,svetting, kramper, diaré/forstoppelse, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing samt kroppslig smerte 

Psykiske symptom som:

- Uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt 

Flere klienter har også formidlet at: PMS-plager og andre hormonforstyrrelser forminkes, og at stress nivået er blitt kraftig redusert

Dessuten formidler flere at trangen etter:

  • Alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat, koffein minsker.  

Effekten av NADA kan beskrives slik

  • Indre ro og avslapning
  • Økt bevissthet rundt ege følelsesliv
  • Bedre fokusering
  • Økt motivasjon
  • Økt konsentrasjonsevne
  • Bedre samarbeidsvilje
  • Bedre kommunikasjonsevne, økt evne til å lytte, innta ny kunnskap
  • Bedre hukommelse
  • Økt vilje til å endre destruktive tanker

Klienter vil bedre kunne nyttiggjøre seg annen behandling som psykodrama, samtaleterapi, kognitiv terapi osv ved langvarig slitasje om NADA benyttes regelmessig som et supplement.

Akupunktur til barn.

Akupunktur tilbys også til barn og gravide.

Menneskesyn

Akupunkturen har hele sitt grunnlag i det menneskesynet som finnes i Østens filosofi og er en non-verbal behandlingsform. Tankegangen om en åndelig kraft - Chi - som gjennomstrømmer alt, er helt sentral. Denne åndelige kraften åpenbares som yin og yang som hele tiden må være i balanse. Det hevdes at mennesket har et fysisk og et åndelig legeme - som til sammen utgjør en total bevissthet - et menneske med kropp og sjel.

Timeavtaler kan du bestille via:

Jorun Marie Kveldro, tlf 997 98 998 E-post: jmk10@online.no

bottom of page