Sørlandet Psykodrama

               & Coachingsenter        

  Psykoterapeut Jorun Marie Kveldro

Sørlandet Psykodrama & Coachingsenter  

blir drevet av Jorun Marie Kveldro, psykoterapeut, veileder, coach og NADA øre akupunktør. Senteret tilbyr veiledning og terapi til enkeltpersoner, par og grupper.

Jorun Marie Kveldro, har en 7 årig psykodramaterapeut-CP  utdannelse fra Moreno Insitituttet/ Norsk Psykodrama Institutt -Oslo.


Hun har høyskoleutdannelse innen coaching, veiledning og sos.ped fra  HIT /HIH/HIO, og er sertifisert NADA øre akupunktør. Jorun Marie har vært assistentlærer ved utdanning av to kull med psykodramaledere ved NPI-Oslo i tidsrommet 2003 - 2007, og initiativtaker til grunnutdanningen på Sørlandet.


Yrkeserfaring har jeg fra blant annet

  • Støttesenteret mot Incest i Agder - miljøarbeider
  • Incestsenteret i Telemark- initiativtaker og daglig leder
  • Bærum kommune - leder for to store bofellesskap( rus/psykiatri) 
  • Asker kommune - Engløkka avlastningshjem - miljøterapeut
  • BUFETAT avd. St. Hansgården(akuttenhet for ungdom) -miljøterapeut
  • A-LARM (Rusorganisasjon)- daglig leder/organisasjonsleder
  • Barnevern(tilsynsfører, besøkshjem, beredskapshjem, veileder)

I tillegg til en rekke fagkurs har jeg gjennomført
Grunnkurs om vold, overgrep og traumer og Viviatkurs "Førstehjelpe ved selvmordsfare" i regi av RVTS - Sør.

Til daglig arbeider jeg i en 80% stilling som leder ved Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter.  Jeg har drevet privat praksis ved siden av ordinært arbeid siden 1996, hvor fokuset har vært terapi på individ og gruppenivå og veiledning av personalgrupper. Jeg har deltatt på en rekke seminarer og konferanser, både som foredragsholder og deltaker, og er tilsynsfører og saksveileder for barnevernet i flere saker og prosessveileder for rus & psykisk helseteam i flere kommuner.

Jeg har bakgrunn i mange ulike former for kreative uttrykk og "alternative" behandlingsmetoder i tillegg til utdannelsene mine, og har arbeidet med selvutvikling siden slutten av 80 tallet. Jeg arbeider ut i fra en helhetlig tankegang hvor alt henger sammen; kropp, følelser, tanker og sjel.

 
Jeg praktiserer etter lov om alterantiv behandling ved sykdom og er medlem av PIN (Psykodramaforeningen i Norge), og er fagforeningens kontaktperson for sørlandet. Fagforeningen er offentlig godkjent og skal blant annet sikre at medlemmer forvalter en etisk og moralsk lovlig praksis i utøvelse av sitt fag.