top of page

Kveldros Terapi & Coachingsenter

blir drevet av Jorun Marie Kveldro, psykoterapeut, veileder, coach og NADA øre akupunktør. Senteret tilbyr veiledning og terapi til enkeltpersoner, par og grupper. Jorun Marie Kveldro, har en 7 årig psykodramaterapeut-CP utdannelse fra Moreno Insitituttet/ Norsk Psykodrama Institutt -Oslo, og høyskoleutdannelse innen coaching, veiledning og sos.ped fra HIT /HIH/HIO, og er sertifisert NADA øre akupunktør. 

Jeg har vært assistentlærer ved utdanning av to kull med psykodramaledere ved NPI-Oslo i tidsrommet 2003 - 2007, og yrkeserfaring fra blant annet

  • SMSO Agder - miljøarbeider
  • SMSO Telemark- grunnlegger og leder
  • Bærum kommune - leder for to store bofellesskap( rus/psykiatri)
  • Asker kommune - Engløkka avlastningshjem - miljøterapeut
  • BUFETAT avd. St. Hansgården(akuttenhet for ungdom) -miljøterapeut
  • A-LARM (Rusorganisasjon)- daglig leder/organisasjonsleder
  • Barnevern(tilsynsfører, besøkshjem, beredskapshjem, veileder)
  • Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter- grunnlegger og leder

I tillegg til en rekke fagkurs har jeg gjennomført Grunnkurs og videregående kurs om vold, overgrep og traumer og Viviatkurs "Førstehjelpe ved selvmordsfare" i regi av RVTS - Sør.

Til daglig arbeider jeg i en 90% stilling som leder ved Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter, men har drevet privat praksis ved siden av ordinært arbeid siden 1996. Jeg har bakgrunn i mange ulike former for kreative uttrykk og "alternative" behandlingsmetoder i tillegg til utdannelsene mine, og har arbeidet med selvutvikling siden slutten av 80 tallet. Jeg arbeider ut i fra en helhetlig tankegang hvor alt henger sammen; kropp, følelser, tanker og sjel.

Jeg praktiserer etter lov om alternativ behandling ved sykdom og er medlem av PIN (Psykodramaforeningen i Norge)

bottom of page