top of page

Traumer

Traumegruppe

Behov for å bearbeide vonde barndomsminner etter seksuelle overgrep,

vold eller omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie?

Dette er en gruppe for deg som trenger å bearbeide vonde barndomsminner etter seksuelle overgrep og vold eller som trenger støtte for å finne en tryggere plattform etter oppvekst preget av omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning, men også for våre ønsker om selvstendighet, selv bestemmelse og frihet.

Hendelser tidlig i livet, enten de var krenkende, traumatiske, stressede eller bare vanskelige kan forårsake hindringer som hindrer oss i å leve våre liv slik vi ønsker her og nå eller utvikle sunne forhold. Når foreldre er traumatiserte skades tilknytningsprosessen mellom barn og foreldre, og destruktive familiemønstrene kan videreføres. Jeg tar historien din på alvor og forstår symptomer som angst, spiseforstyrrelser, selvskading, depresjoner, isolasjon, ensomhet, psykosomatiske smerter, stress m.m. som reaksjoner og seinvirkninger på egen livshistorie.

Det er allment kjent at traumer, tidlig i livet, skaper en høy grad av følsomhet overfor traumatiske reaksjoner i fremtiden. Alle traumer har ikke nødvendigvis sin opprinnelse i oppvekstfamilien. Mobbing på skole eller arbeidsplass kan også ha ødeleggende konsekvenser for trygghet, selvfølelse, selvbilde og evnen til å stole på andre mennesker. Vi kan uansett ikke fjerne historien vår, men vi kan lære av den, lære oss nye mestringsferdigheter, og utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss. Over tid kan vi også redusere kroppslige spenninger og hemninger, og gjenvinne mer av vår naturlige frihet og livsutfoldelse.

Jeg tilbyr gruppeterapi med utgangspunkt i Psykodrama som metode, kombinert med NADA akupunktur, avspenning og samtaler for de som har behov for det. Å jobbe med traumer er sorteringsarbeid. I ditt eget tempo får du sammen med andre i samme situasjon bearbeide konflikter og traumatiske opplevelser med viktige personer i livet ditt. Du vil erfare gjenkjennelser med de andre deltakerne og du vil få "vitner" til din traumehistorie.

Gjennom relasjonsarbeid, kroppsorientert tilnærming, gruppearbeid og samtaler kan du fåhjelp til å finne tilbake til dine ressurser på vei mot å bli ett helt og integrert menneske. Gjennom psykodrama som metode er oppvarming et viktig element for å skape trygghet i grupper, derfor tar vi også i bruk øvelser, lek og humor som aktiverer luktesans, synssans, følesans, berøringssans, smaksans og hørsel i oppvarmingsfasen.

Om tilbudet:

  • 3 weekender over 12 uker(3 måneder) inkl. felles lunsj
  • avspenningskveld(2t) med mulighet for NADA akupunktur
  • samtaler(monodrama) og individuell oppfølging underveis
  • samarbeid med psykolog/ privatpraktiserende lege og andre offentlige hjelpere ved behov

OM METODEN

Psykodrama ble utviklet av psykiateren og teatermannen Jacob Levy Morene, på 1920 tallet. Psykodrama kan enklest defineres som en dramatisering av et individs indre og ytre verden, en gjenskaping av individets verden på en psykodramascene. Moreno hadde et positivt menneskesyn og en sterk tro på menneskets iboende ressurser og evne til å ta valg. Morenos grunnleggende filosofi var at alle mennesker har evner i seg til å kunne skape sitt eget liv og at mennesket til en hver tid bør ha tilgang til alle sine ressurser fra alle stadier av sin personlighet. Med andre ord; at individet skal leve sin «sosiale rolle» gjennom å være «det skapende mennesket». Han mente alle mennesker var genuine, men han innså også at det ikke var alle som fikk muligheten til å utvikle og leve ut sine ressurser.

Psykodramametoden er strukturert oppbyggd med strenge rammer, og følger et bestemt forløp. Den åpner for skapende handlinger og forestillinger, basert på deltakerens eget tema, noe som er en forutsetning for nye innsikter, og avsluttes med en fase som lukker, forankrer og trener ny adferd. Psykodrama en gruppeterapeutisk metode, og derfor utspilles og utvikles metoden i små eller store grupper. Samspill eller mangel på samspill i en gruppe gjør at vi får en dypere forståelse for relasjoner i en gruppe og dette gir oss dermed større og bedre innsikt og forståelse for gruppeprosesser. Metoden er preget av generøsitet, toleranse og utforskertrang. Vi trenger ikke å prestere noe, men vi må ta sjansen på å dele noe av oss selv med andre, som også ønsker å vokse som mennesker. I en psykodramagruppe veksler vi mellom gruppeøvelser og individuelt arbeid. Du velger selv hvor mye og hvilke temaer du vil dele med gruppen, og du kan stille deg åpen for å ha ditt eget psykodrama eller delta i andres. Dersom det kjennes tryggest, er det også mulig å kun delta i gruppeøvelsene og allikevel ha stort utbytte av gruppeprosessen. Metoden er uten prestasjonskrav og styrt av deltakerens eget tempo. NB: Psykodrama må ikke forveksles med rollespill da rollespill ikke er forankret i en av deltakernes virkelighet og blir dermed ikke autentisk med det som skjer i et psykodrama hvor individets livserfaringer settes i scene.

Deltakelse i alle grupper krever absolutt taushetsplikt, og taushetsløfte avlegges før oppstart av hver gruppe. Har du behov for å delta i en gruppe over tid kan du ta kontakt med Jorun Marie Kveldro på tlf: 997 98 998. Du kan også sende en kortfattet mail til jmk10@online.no med ditt telefonnummer, så tar jeg kontakt med deg. NB: send ikke sensitive opplysninger av hensyn til personvern.

Det er maks 8 deltakere i disse gruppene. Tidspunkt: Lørdag og Søndag 10-16 en weekend i måneden a 3 måneder. Pris kr. 3600.- inkl. enkel lunsj(. kr 1200 per weekend). Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

bottom of page